rsz logo dedauw met tekst125op50              
           
BEHANDELINGSCENTRUM VOOR KINDEREN/JONGEREN MET AUTISME EN/OF PSYCHOTISCHE KWETSBAARHEID

combinatielogo esf 1200x200

 

 

Projectbeschrijving

De Dauw is een residentieel centrum voor psychosociale revalidatie voor kinderen en jongeren dat erkend is door het Riziv en ressorteert onder het “Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid” binnen de afdeling “Gespecialiseerde Zorg”.

In onze organisatie werken we in onze structuur met multidisciplinaire teams gecentreerd rond onze kinderen/jongeren, maar we merken in de praktijk dat het moeizaam verloopt om de professionals te blijven binden en boeien. De werking naar het kind/de jongere stelt grote eisen naar inzet van het voltallig personeel en dat heeft implicaties naar welbevinden, werkdruk en –op organisatieniveau -naar verloop.

Met de financiële steun van ESF Vlaanderen en Europa willen we in dit project werk maken van het installeren van een werkbaar werkklimaat door op niveau van de organisatie én op niveau individuele medewerkers die initiatieven te nemen die hierin behulpzaam kunnen zijn.

 

Doelstelling

Met dit project willen we initiatieven nemen op niveau van de organisatie en van de individuele medewerkers om een werkbaar werkklimaat door :

- te werken aan een scherpere rollenverduidelijking, vertrekkend vanuit onze visie op inhoudelijke werking
- in te zetten op het zuiver krijgen van onze communicatie- en informatievoorzieningskanalen
- individuele loopbaanplannen voor elke medewerker op te maken
- de werkdruk te verlagen
- een motiverend werkklimaat te installeren zodat onze professionals dàt kunnen blijven doen waar ze heel goed in zijn.

 

Resultaten

<wordt aangevuld>

 

Financiële  Steun

Een bijdrage vanuit het ESF werd toegekend van €28.571,89 en vanuit het VCF van €42.857,83 .