Vervangingscontract in kader van zwangerschapsverlof parttime 19u

De Dauw vzw is een kleinschalig residentieel behandelingscentrum (revalidatiecentrum met internaat) voor kinderen en jongeren met autisme en/of psychotische kwetsbaarheid

Wij hebben een vacature voor een:
Ergotherapeut(e)
Tijdelijk contract parttime  19/ 38 (m/v/x)

Werken in multidisciplinair en gespecialiseerd team voor de begeleiding van 6 kinderen/ jongeren in een leefgroep en hun direct netwerk.

5 kernwaarden die wij als organisatie hoog in het vaandel dragen zijn: kansen bieden, intensief samenwerken, zorgen voor nabijheid, voortdurend ontwikkelen en out-of-the-box denken.

Wij bieden:

–    Mogelijkheid om eigen therapeutische ateliers ontwikkelen
–    Leefgroepsactiviteiten organiseren met nadruk op generalisatie
–    Regelmatige kansen voor (interne en externe) bijscholing
–    Werken in een vast team met elke week vast teamoverleg, op regelmatige basis supervisie
–    Vaste groep van max. 6 kinderen/ jongeren in de leefgroep
–    Vast uurrooster (met ochtenden, dagwerk en avonden, geen zaterdag- of weekendwerk, vaste vakantieperiodes)
–    Een aangename groene werkomgeving
–    Loon barema bachelor (nuttige ervaring kan meegenomen worden)

Taken/ functie-omschrijving:

– Meehelpen om zowel een ontwikkelingsbevorderend als een therapeutisch klimaat te creëren voor de kinderen en jongeren.

– Eigen therapeutische ateliers en activiteiten kunnen uitbouwen (in 1-1 of in kleine groepjes), ontwikkelen met de nadruk op sociaal-communicatieve vaardigheden

– Oog hebben voor de noden en groei van het individuele kind én tegelijk voor het groepsgebeuren.

– Werken in teamverband aan basisrust in de leefgroep (6 kinderen/ jongeren in een leefgroep).

– Begeleiding van kinderen/ jongeren met ontwikkelingsstoornissen zoals ASS: werken rond alle ergothema’s (werkhouding, zelfredzaamheid, fijn-motorische vaardigheden, crea, executieve functies, zinvolle vrijetijdsvaardigheden,…) rekening houdend met de specificiteit van de doelgroep – met het oog op re-integratie in de thuis- of schoolcontext.

– De moeilijkheden in het functioneren in het dagdagelijkse leven op het vlak van de zelfredzaamheid (eten, wassen, mobiliteit,….) van elk individueel kind in de leefgroep in kaart brengen, maar tevens de sterktes en de talenten.

– Het opmaken van een functioneel behandelingsplan.

– Leefgroepsbegeleiding (met de focus op het begeleiden in de praktijk van de dagdagelijkse activiteiten – al dan niet met aanpassingen).

– Geven van groepsateliers rond ergo-thema’s.

– Expliciet aanleren van functionele vaardigheden in individuele sessies of ateliers, hierbij rekening houdend met de generalisatieproblemen .

– Meehelpen zoeken naar geschikte vrijetijdsbesteding voor kind/ jongere : in kaart brengen problemen en uitproberen.

– Mee helpen zoeken naar geschikte dagactiviteit voor kind/ jongere: in kaart brengen problemen en uitproberen. Specifiek voor de oudere kinderen evalueren naar arbeidsintegratie.

– Link leggen tussen de diagnoses van het kind en de moeilijkheden in dagdagelijkse activiteiten naar het team (en de ouders) toe.

– Deelnemen aan vergaderingen, verslaggeving en overleg.

– Adviezen tav beleid voor aankoop materiaal, boeken rond ergo-thema,…

– Indien nodig ondersteuning van een andere leefgroep met adviezen en (kortdurende) interventies.

– Geven van specifieke interne vorming rond deze thema’s voor team(s).

Competentieprofiel:

– Interesse en (liefst) ervaring in het werken met kinderen/ jongeren met complexe problematiek.
– Zelfstandig en in multidisciplinair team kunnen werken.
– Gericht kunnen observeren, zowel mondeling als schriftelijk rapporteren en actief deelnemen aan het teamoverleg.
– Handelen volgens de algemeen gemaakte afspraken (behandelingsafspraken omtrent de kinderen in het bijzonder, de zorgnoden van de doelgroep en van elke kind afzonderlijk, de opgestelde richtlijnen en procedures, de veiligheidsvoorschriften en voorzieningen van De Dauw, In staat zijn om met vertrouwelijke info om te gaan en ethisch te handelen, correcte toediening van de medicatie,…).
– Flexibiliteit (zowel in je denken als handelen als in je weekrooster).
– Goed organisatievermogen.
– Bereidheid zichzelf kritisch te bevragen.
– Rekening kunnen houden met de bredere context van het kind.

Solliciteren:

E-mail met cv met foto en motivatiebrief t.a.v. Effy Vanspranghe, therapeutisch directeur, effy.vanspranghe@dedauw.org ;
sollicitaties tot 15/11/22