De Dauw vzw is een kleinschalig residentieel behandelingscentrum (revalidatiecentrum met internaat) voor kinderen en jongeren met autisme en/of psychotische kwetsbaarheid


Wij hebben een vacature voor een:
LEEFGROEPSBEGELEIDER /PARAMEDICUS
(opvoeder, ergotherapeut, psychiatrisch verpleegkundige, kinesitherapeut, …)
           Vast contract na proefperiode 19/ 38 (m/v/x)

Werken in multidisciplinair en gespecialiseerd team voor de begeleiding van 6 kinderen/ jongeren in een leefgroep en hun direct netwerk.


Wij bieden:

– Loon barema bachelor (nuttige ervaring kan meegenomen worden)
– Werken in een vast team met elke week vast teamoverleg, op regelmatige basis intervisie
– Uitdagende doelgroep
– Vaste groep van max. 6 kinderen/ jongeren in de leefgroep; werken in vast team
– Zowel leefgroepswerk als therapeutische ateliers aanbieden
– Vast uurrooster (met ochtenden, dagwerk en avonden, geen zaterdag- of weekendwerk, vaste vakantieperiodes)
– Een aangename groene werkomgeving


Taken/ functie-omschrijving:

– Oog hebben voor de noden en groei van het individuele kind én tegelijk voor het groepsgebeuren.
– Werken in teamverband aan de basisrust in de leefgroep (6 kinderen/ jongeren in een leefgroep).
– Meehelpen om zowel een ontwikkelingsbevorderend als een therapeutisch klimaat te creëren.
– Eigen therapeutische ateliers en activiteiten kunnen uitbouwen (in 1-1 of in kleine groepjes).
– De vrije tijd gestructureerd en creatief kunnen leiden, alsook ADL-activiteiten op maat van de doelgroep kunnen begeleiden.


Competentieprofiel:

– Interesse en (liefst) ervaring in het werken met kinderen/ jongeren met ASS, en co-morbide diagnoses zoals ADHD, hechtingsstoornissen, ….
– Zelfstandig én in multidisciplinair team kunnen werken.
– Gericht kunnen observeren, zowel mondeling als schriftelijk rapporteren en actief deelnemen aan het teamoverleg.
– Handelen volgens de algemeen gemaakte afspraken (behandelingsafspraken omtrent de kinderen in het bijzonder, de zorgnoden van de doelgroep en van elke kind afzonderlijk, de opgestelde richtlijnen en procedures, de veiligheidsvoorschriften en voorzieningen van De Dauw, In staat zijn om met vertrouwelijke info om te gaan en ethisch te handelen, correcte toediening van de medicatie,…)
– Flexibiliteit (zowel in je denken als handelen als in je weekrooster).
– Goed organisatievermogen.
– Bereidheid zichzelf kritisch te bevragen/ in staat zijn tot zelfreflectie.
– Rekening kunnen houden met de bredere context van het kind.


Solliciteren:

E-mail met cv met foto en motivatiebrief t.a.v. Effy Vanspranghe, therapeutisch directeur, effy.vanspranghe@dedauw.org ;
sollicitaties tot 31/10/21 (voorziene startdatum half december).