Aanmelding : procedure

1.    Een aanmelding kan gebeuren via het  contactformulier of telefonisch via 055/30 26 12.

2.    De maatschappelijk werkster contacteert dan de verwijzer (ouder(s) en/of hulpverlener).

3.    Graag ontvangen we de beschikbare verslaggeving van diagnostiek, kinderpsychiatrische opvolging, psychotherapie en opnames.

4.   Ouders (of pleegouders) en verwijzer worden uitgenodigd voor een eerste kennismakingsgesprek.

5.    Ouders en kind worden uitgenodigd voor een tweede kennismakingsgesprek en rondleiding.

6.    Er wordt een observatie georganiseerd in de school of huidige verblijfscontext.

7.    Een intern intaketeam vindt plaats.

8.    Mededeling beslissing aan (pleeg)ouders en verwijzer wordt door maatschappelijk werkster gedaan.

9.    Indien een opname wordt gepland organiseren we kort voordien een derde kennismakingsgesprek. Hierbij wordt het contract en bepaalde procedures overlopen, alsook wordt de werking van de leefgroep, leefgroepsregels, dagschema’s, ateliers,… met het kind/ de jongere nog eens overlopen. Hierbij wordt er veel ruimte gemaakt voor verdere vragen.