Aanmelding : Procedure

1.    Telefonische aanmelding op 055/30 26 12 of aanmelding via contactformulier.
2.    De maatschappelijk werkster contacteert de verwijzer.
3.    Graag ontvangen we de beschikbare verslaggeving van diagnostiek, kinderpsychiatrische opvolging, psychotherapie en opnames
4.    (pleeg)ouders en verwijzer worden uitgenodigd voor een eerste kennismakingsgesprek
5.    (pleeg)ouders en kind worden uitgenodigd voor een tweede kennismakingsgesprek en rondleiding
6.    Er wordt een observatie georganiseerd in de schoolcontext
7.    Intern intaketeam vindt plaats
8.    Mededeling beslissing aan (pleeg)ouders en verwijzer wordt door maatschappelijk werkster gedaan
9.    Indien opname wordt gepland organiseren we kort voordien een derde kennismakingsgesprek met overlopen contract,
       procedures, administratief dossier met ouders alsook overlopen werking leefgroep, leefgroepsregels, dagschema’s, … met kind