Klachtenprocedure

In De Dauw vinden wij regelmatig contact met de ouders en/ of breder netwerk rond een kind of jongere heel belangrijk. Een probleem rond de werking of een specifieke klacht kan in eerste instantie via de wekelijkse of tweewekelijkse ouderbegeleiding opgenomen worden. De tandem van de leefgroep (psycholoog en/ of coördinator) is hierbij in eerste instantie de aangewezen contactpersoon.

Mocht dit niet voldoende blijken, kunnen intern in De Dauw vragen en klachten gericht worden aan de directie (afhankelijk van de precieze klacht/ vraag wordt deze opgenomen door de algemeen directeur en/ of de kinderpsychiater en/ of de therapeutisch directeur). Dit kan via mail:

– Algemeen directeur Bart Flobert: bart.flobert@dedauw.org
– Therapeutisch directeur Effy Vanspranghe: effy.vanspranghe@dedauw.org
– Kinderpsychiater Dr. Coessens: jan.coessens@dedauw.org

Indien er intern geen afdoende oplossing gevonden wordt, kan er een klachtenprocedure opgestart worden, via de Externe Ombudsdienst van de Geestelijke Gezondheidszorg (voor meer informatie, ga naar : http://www.ombudsfunctieggz.be/).
De Rechten van de Patiënt staan vermeld in verschillende brochures. Downloaden kan bijvoorbeeld via de volgende link: https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/patientenrechten_folder_nl-2020_002.pdf.