In leefgroep Blauw verblijven er een 5 à 6-tal jongeren (het merendeel jongens), vanaf ongeveer 12 jaar tot en met 18 jaar.

Het zijn jongeren die komen naar de Dauw voor een middellang behandelprogramma, en die reeds een diagnose( zoals een autismespectrumstoornis) hebben gekregen vanuit een andere dienst en bij wie er aan psycho-sociale revalidatie wordt gedacht.

Er is een wekelijks therapie- of atelierprogramma en de doelstellingen voor een jongere worden op maat en in overleg met de jongere zelf én zijn ouders of breder netwerk zoveel mogelijk opgesteld.

Het team in Blauw is multidisciplinair samengesteld met verschillende therapeuten en opvoeders.

Er wordt vanuit leefgroep Blauw veel rekening gehouden met:

– Een evenwicht zoeken tussen het in groep functioneren en momentjes los van de groep
– De nood van veel jongeren die bij ons aangemeld worden aan gestructureerde vrije tijd en het ondersteunen van vrije tijd
– De motivatie die er is bij de jongere zelf voor bepaalde activiteiten of andere zaken
– Het – indien nodig – kanaliseren van bepaalde obsessies
– Het realistisch proberen generaliseren van bepaalde vaardigheden in samenspraak met de ouders
– Inzichtelijk werken waar mogelijk
– Zo individueel mogelijk afstemmen van het behandelplan
– Werken aan specifieke gedragsproblemen vanuit verschillende denkkaders