Wat doen we?

De Dauw is een kleinschalig residentieel revalidatie/ behandelingscentrum dat zich richt tot kinderen met een autismespectrumstoornis en/of een psychotische kwetsbaarheid. Er zijn 18 plaatsen voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar, die reeds een hulpverleningstraject doorlopen hebben.

Kinderen verblijven bij ons van maandag tot vrijdag (weekinternaat) en maken deel uit van een kleine leefgroep (maximaal 6 kinderen/ jongeren). Zij lopen geen school maar worden overdag ingeschakeld in de atelierwerking (multidisciplinaire therapeutische activiteiten in kleine groep).

De Dauw bevindt zich in een voormalig klooster dat werd gerenoveerd tot een aangename, huiselijke omgeving (geen “ziekenhuis”). We trachten voor onze kinderen en jongeren zoveel mogelijk rust te creëren. Onze landelijke ligging en de omliggende tuinen ondersteunen dit.

De werking is in eerste instantie gericht op het bieden van basisrust, om vervolgens te komen tot therapeutische mogelijkheden bij de kinderen. We kiezen voor een milieutherapeutische en interdisciplinaire aanpak gericht op generalisatie van vaardigheden.

Historiek

De Dauw werd opgericht in 1982 als een van de eerste centra met een aanbod voor kinderen met autisme, toen met een psychoanalytische oriëntering en zeer kleinschalig (ongeveer 5 kinderen).

In de loop der jaren groeide het centrum uit naar 3 leefgroepen met telkens 6 kinderen (totaal 18 kinderen).

Anno 2021 hanteren we een multidisciplinair en eclectisch behandelingsmodel.

De Dauw is het enige residentieel revalidatiecentrum in Vlaanderen naast ‘Appelboom’ in Genk (ambulant; jonge kinderen) en ‘COT’ in Roeselare (ambulant ; jonge kinderen).