Voor verwijzers – ouders of professionelen – die een kind of jongere willen aanmelden in De Dauw :

• Diagnose van ASS / psychotische kwetsbaarheid en doorverwijzing door kinderpsychiater (aanbod 3e lijn)

• Kind/ jongere heeft nood aan revalidatie- én behandelaanbod (maar geen nood aan een gesloten setting)

• Nood aan een intensieve residentiële behandeling

• Samenwerking met de context (ouders/ school/ breder netwerk) is mogelijk

• Leeftijd 6-18 jaar

• Behandeldoelen zijn aanwezig die passend zijn bij de betrokken leefgroep

• Agressie staat niet op de voorgrond (= geen zware agressie)- wij zijn geen voorziening voor gedwongen opname en/ of plaatsing

 

 🔗 Aanmeld Procedure