De samenwerking met de ouders is in De Dauw zeer belangrijk. Ouders worden wekelijks uitgenodigd op gesprek bij de gezinstherapeute bij het binnenbrengen of afhalen van hun kind.

Daarnaast zijn er op regelmatige basis oudergesprekken met de kinderpsychiater.

Ook worden 2x per jaar oudersessies georganiseerd, waarin de ouders geïnformeerd worden over de werking.