Samenwerking met de ouders (en ook het breder netwerk) vinden we in De Dauw zeer belangrijk. Ouders worden wekelijks à tweewekelijks uitgenodigd op gesprek bij de gezinstherapeute – meestal gebeurt dit bij het binnenbrengen of afhalen van hun kind/ jongere.

Daarnaast zijn er op regelmatige basis oudergesprekken met de kinderpsychiater.

Ook worden 2x per jaar oudersessies georganiseerd, waarin de ouders geïnformeerd worden over de werking.