In De Dauw streven we naar:

• Een veilige basis door sensitief/responsief te begeleiden met aandacht voor sociaal-emotionele en communicatieve basisbehoeften.
Onze medewerkers worden geselecteerd en getraind op sensitiviteit voor de noden van de kinderen/ jongeren. Er is kennis van de basisbehoeften en deze worden in rekening gebracht in de dagdagelijkse begeleiding van de kinderen. Zo trachten we voor alle kinderen een veilige basis te creëren.

• Ondersteuning en begeleiding afgestemd op ASS met/zonder psychotische kwetsbaarheid.
Onze kinderen en jongeren hebben nood aan een specifieke omgeving die tegemoet komt aan de moeilijkheden die zij ervaren. We streven naar prikkelreductie door een zeer gestructureerd programma, het bieden van veel duidelijkheid en voorspelbaarheid alsook communicatieve eenduidigheid en verduidelijking; dit alles met aandacht en respect voor de eigenheid van het kind.

• Een intensieve, multidisciplinaire en milieutherapeutische behandeling met nadruk op generalisatie.
Het behandelend team is multidisciplinair samengesteld (verschillende opleidingsachtergronden aanwezig in elk team) en werkt milieutherapeutisch. De begeleiders bieden (therapeutische) ateliers aan, maar komen ook allemaal in de leefgroep en werken ook hier rond de aandachtspunten van de kinderen vanuit hun specifieke opleiding. Bijvoorbeeld zal de logopediste de oefeningen uit een atelier ook in de leefgroep met de kinderen toepassen. Op deze manier vergroten we de kans dat de kinderen de geleerde vaardigheden ook in dagdagelijkse situaties zullen toepassen.

• Een gespecialiseerde kijk op specifieke probleemgedragingen.
Kinderen en jongeren met ASS en/of psychotische kwetsbaarheid percipiëren de wereld op een heel eigen manier, waardoor zij vaak geconfronteerd worden met specifieke moeilijkheden. Vanuit het begrijpen van hun gedrag, kunnen we de kinderen ondersteunen naar meer aangepast gedrag.

• Een behandeling gericht op re-integratie.
Het einddoel van de behandeling is voor alle kinderen een re-integratie in gezin en/of MFC
en/of (aangepast) onderwijs.