Wat bieden we ?

– Een toffe maar ook uitdagende ervaring met kinderen en jongeren uit een niet zo’n evidente doelgroep (kinderen/jongeren met autisme en/of psychotische kwetsbaarheid).
– Ervaring voor of na je stage bij het begeleiden van onze kinderen en jongeren.
– De mogelijkheid om een meerwaarde te bieden voor één of meerdere van onze kinderen/jongeren.
– De mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan het behandelproces van één of meerdere van onze kinderen/jongeren.
– Een leerervaring met betrekking tot het werken in De Dauw, het werken met kinderen en jongeren met autisme en/of psychotische kwetsbaarheid, het werken binnen een leefgroep, het werken in team, … .
– De kans om deel te nemen aan een interne basiscursus ASS.

Je kan:

– Vrijetijdsactiviteiten mee begeleiden of organiseren (voor één kind of een klein groepje).
– Eetmomenten begeleiden.
– Een atelier ondersteunen door zelf een voorbeeldfunctie in te gaan nemen en mee te doen met het atelier.
– Een specifieke vaardigheid aanleren aan de kinderen (bijvoorbeeld een hobby die je hebt).
– Uitstappen begeleiden.

Wat we verwachten?

Voor onze kinderen en jongeren is betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van andere mensen (wanneer kom je, wat ga je doen,…) heel belangrijk. Als je een engagement aangaat als vrijwilliger verwachten we dat je je afspraken nakomt (liever iets minder aannemen dan wat je kan waarmaken dan zaken beloven die je niet kunt doen)!
Open communicatie: je concrete afspraken rond de precieze inhoud van je vrijwilligerswerk worden met de coördinator van de leefgroep waarbij je betrokken bent specifiek vastgelegd (Met welke kinderen? Wat? Wanneer? Waarom?…) . Deze persoon is ook jouw vast aanspreekpunt voor alle vragen.
Correct naleven van de geldende afspraken en deze ook verdedigen naar de kinderen/jongeren toe. We verwachten bewustzijn van je voorbeeldfunctie en een correcte houding tegenover kinderen/jongeren en alle teamleden.

Vergoeding?

Wij bieden standaard geen onkostenvergoeding, er wordt wel bekeken of we woon-werkverkeer kunnen vergoeden.
Vanzelfsprekend krijg je alle kosten tijdens je vrijwilligerswerk (om bijvoorbeeld een uitstapje te doen met een kind) wél terugbetaald. Je houdt hier de bonnetjes voor bij.

Concreet

Je neemt per mail of telefonisch contact op met de therapeutisch directeur of een van de coördinatoren (wie is-wie) bij interesse en eventuele vragen of nood aan extra uitleg/toelichting. Je kan ook gebruik maken van het contactformulier.
Je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kan reeds afgestemd worden wat de precieze inhoud zal zijn en hoe dit praktisch kan geregeld worden.