Zorg op maat

 

We streven naar een zeer geïndividualiseerde aanpak waarbij de eigenheid van het kind zoveel mogelijk centraal staat.

In het kader daarvan worden voor elk kind ook individuele afspraken gemaakt, zowel met het kind zelf als met de context.

Onderwijs

 

De Dauw biedt op zich zelf geen onderwijs aan. We werken wel meestal samen met de huidige of nieuwe school van het kind om de band met het onderwijs te kunnen behouden.

Wanneer het moment aangewezen is, kan er overwogen worden om opnieuw onderwijs op te starten.
Dit kan in eerste instantie onder de vorm van individueel onderwijs (TOAH of POAH), georganiseerd vanuit de thuisschool of vanuit een school in de buurt. Dan komt er een leerkracht gedurende enkele uren naar De Dauw om les te geven of gaat het kind naar de school om er les te krijgen. Het kan gaan over meer klassieke vormen van onderwijs of meer functioneel leren (ervaringsgericht leren).

Sommige kinderen starten in de loop van de behandeling ook deeltijds onderwijs op school op. Dit wordt telkens in overleg met ouders en CLB beslist. Er wordt meestal geopteerd voor een opbouwschema, startend met enkele uren en met uitbreiding na evaluatie.