Zorg op maat

 

We streven naar een zeer geïndividualiseerde aanpak waarbij de eigenheid van het kind zoveel mogelijk centraal staat.

In het kader daarvan worden voor elk kind individuele afspraken gemaakt, zowel met het kind zelf als met de context.

Onderwijs


De Dauw biedt geen onderwijs aan.

Wanneer dit aangewezen is, kan er overwogen worden om onderwijs op te starten.
Dit kan onder de vorm van individueel onderwijs (TOAH of POAH), georganiseerd vanuit de thuisschool of vanuit een school in de buurt. Dan komt er een leerkracht gedurende enkele uren naar De Dauw om les te geven. Het gaat vaak over functioneel leren, met andere woorden geen klassiek onderwijs maar ervaringsgericht leren.

Sommige kinderen starten in de loop van de behandeling ook deeltijds onderwijs op school op. Dit wordt telkens in overleg met ouders en CLB beslist. Er wordt meestal geopteerd voor een opbouwschema, startend met enkele uren en met uitbreiding na evaluatie.