rsz logo dedauw met tekst125op50              
           
BEHANDELINGSCENTRUM VOOR KINDEREN MET AUTISME EN PSYCHOSE

 Able Label 236x

We streven naar een zeer geïndividualiseerde aanpak waarbij de eigenheid van het kind zoveel mogelijk centraal staat.

In het kader daarvan worden voor elk kind individuele afspraken gemaakt, zowel met het kind zelf als met de context.