De Dauw vzw is een kleinschalig residentieel behandelingscentrum (revalidatiecentrum met internaat) voor kinderen en jongeren met autisme en/of psychotische kwetsbaarheid

Wij hebben een vacature voor een:
Logopedist(e)
Vast contract  19/ 38 (m/v/x)

Werken in multidisciplinair en gespecialiseerd team voor de begeleiding van 6 kinderen/ jongeren in een leefgroep en hun direct netwerk.

5 kernwaarden die wij als organisatie hoog in het vaandel dragen zijn: kansen bieden, intensief samenwerken, zorgen voor nabijheid, voortdurend ontwikkelen en out-of-the-box denken.

Wij bieden:

–    Mogelijkheid om eigen therapeutische ateliers ontwikkelen
–    Leefgroepsactiviteiten organiseren met nadruk op generalisatie
–    Regelmatige kansen voor (interne en externe) bijscholing
–    Werken in een vast team met elke week vast teamoverleg, op regelmatige basis supervisie
–    Vaste groep van max. 6 kinderen/ jongeren in de leefgroep
–    Vast uurrooster (met ochtenden, dagwerk en avonden, geen zaterdag- of weekendwerk, vaste vakantieperiodes)
–    Een aangename groene werkomgeving
–    Loon barema bachelor (nuttige ervaring kan meegenomen worden)

Taken/ functie-omschrijving:

– Meehelpen om zowel een ontwikkelingsbevorderend als een therapeutisch klimaat te creëren voor de kinderen en jongeren.
– Eigen therapeutische ateliers en activiteiten kunnen uitbouwen (in 1-1 of in kleine groepjes), ontwikkelen met de nadruk op sociaal-communicatieve vaardigheden
– Oog hebben voor de noden en groei van het individuele kind én tegelijk voor het groepsgebeuren.
– Werken in teamverband aan basisrust in de leefgroep (6 kinderen/ jongeren in een leefgroep).

Competentieprofiel:

– Interesse en (liefst) ervaring in het werken met kinderen/ jongeren met complexe problematiek.
– Zelfstandig en in multidisciplinair team kunnen werken.
– Gericht kunnen observeren, zowel mondeling als schriftelijk rapporteren en actief deelnemen aan het teamoverleg.
– Handelen volgens de algemeen gemaakte afspraken (behandelingsafspraken omtrent de kinderen in het bijzonder, de zorgnoden van de doelgroep en van elke kind afzonderlijk, de opgestelde richtlijnen en procedures, de veiligheidsvoorschriften en voorzieningen van De Dauw, In staat zijn om met vertrouwelijke info om te gaan en ethisch te handelen, correcte toediening van de medicatie,…).
– Flexibiliteit (zowel in je denken als handelen als in je weekrooster).
– Goed organisatievermogen.
– Bereidheid zichzelf kritisch te bevragen.
– Rekening kunnen houden met de bredere context van het kind.

Solliciteren:

E-mail met cv met foto en motivatiebrief t.a.v. Effy Vanspranghe, therapeutisch directeur, effy.vanspranghe@dedauw.org ;
sollicitaties tot 30/06/23