De Dauw vzw is een kleinschalig residentieel behandelingscentrum (revalidatiecentrum met internaat) voor kinderen en jongeren met autisme en/of psychotische kwetsbaarheid

Wij hebben een vacature voor een:

Logopedist(e)

Parttime contract  19/38 (m/v/x)

Werken in multidisciplinair en gespecialiseerd team voor de begeleiding van 6 kinderen/ jongeren in een leefgroep en hun direct netwerk.

5 kernwaarden die wij als organisatie hoog in het vaandel dragen zijn: intensief samenwerken, zorgen voor nabijheid, voortdurend ontwikkelen, kansen bieden en out-of-the-box denken.

Wij bieden:

– Mogelijkheid om eigen therapeutische ateliers ontwikkelen met de nadruk op het lichaam en beweging
– Leefgroepsactiviteiten organiseren met nadruk op generalisatie
– Regelmatige kansen voor (interne en externe) bijscholing
– Werken in een vast team met elke week vast teamoverleg, op regelmatige basis supervisie
– Vaste groep van max. 6 kinderen/ jongeren in de leefgroep
– Vast uurrooster (met ochtenden, dagwerk en avonden, geen zaterdag- of weekendwerk, vaste vakantieperiodes)
– Een aangename groene werkomgeving

Taken/functie-omschrijving:

– Meehelpen om een ontwikkelingsbevorderend en therapeutisch klimaat te creëren voor de kinderen en jongeren
– Eigen therapeutische ateliers en activiteiten kunnen uitbouwen (in 1-1 of in kleine groepjes)
– Oog hebben voor de noden en groei van het individuele kind én tegelijk voor het groepsgebeuren.
– Werken in teamverband aan basisrust in de leefgroep (6 kinderen/ jongeren in een leefgroep)
– Link leggen tussen de diagnose(s) van het kind en de lichaamsgebonden problemen (houding, ademhaling, psychomotoriek, sensoriële ervaringen,…) naar het team (en de ouders) toe
– Het opmaken van een behandelingsplan
– Stimuleren van verbetering op bovengenoemd vlak bij de kinderen in dagdagelijkse situaties met concrete tips (naar de kinderen zelf toe én het team), bijvoorbeeld op het vlak van lichaamsbeweging, sport, houding,…
– Deelnemen aan vergaderingen, verslaggeving en overleg
– Adviezen tav beleid voor aankoop testingsmateriaal, boeken rond lichaamsgebonden thema’s die interessant zijn voor onze doelgroep,…
– Indien nodig ondersteuning van een andere leefgroep met adviezen en (kortdurende) interventies

Compententieprofiel:

– Interesse en (liefst) ervaring in het werken met kinderen/ jongeren met een complexe problematiek
– Zelfstandig en in multidisciplinair team kunnen werken.
– Gericht kunnen observeren, zowel mondeling als schriftelijk rapporteren en actief deelnemen aan het teamoverleg.
– Handelen volgens de algemeen gemaakte afspraken (behandelingsafspraken omtrent de kinderen in het bijzonder, de zorgnoden van de doelgroep en van elke kind afzonderlijk, de opgestelde richtlijnen en procedures, de veiligheidsvoorschriften en voorzieningen van De Dauw, In staat zijn om met vertrouwelijke info om te gaan en ethisch te handelen, correcte toediening van de medicatie,…).
– Flexibiliteit (zowel in je denken als handelen als in je weekrooster).
– Goed organisatievermogen.
– Bereidheid zichzelf kritisch te bevragen.
– Rekening kunnen houden met de bredere context van het kind.

Solliciteren:

E-mail met cv met foto en motivatiebrief t.a.v. Effy Vanspranghe, therapeutisch directeur, effy.vanspranghe@dedauw.org .
Voor 15 maart 2024